רשלנות רפואית בהריון / בלידה- חוק

פעיל בריאות קרא אתמול לציבור לשלוח מכתב פתוח לראש הממשלה בחו"ל ודוחק אותה לחזור לחקיקה על פיצויים בגין רשלנות בהריון ובלידה.

פעיל הבריאות טוען כי חולים רבים מושפעים עקב טעויות רפואיות והחל להפיץ כרוזים אתמול, הדורשים הגדלת הפיצויים בגין רשלנות רפואית בלידה או בהריון. הם רוצים שהציבור יכתוב לראש הממשלה מזכר דרישה להפעיל את הממשלה בנושא זה.

הצעת החוק כבר ממתינה שמאז הממשלה האחרונה, וכעת היא ממתינה לאישור סופי על ידי הממשלה בטרם ניתן להעביר בפרלמנט לדיון והצבעה.

על פי סעיף 153 של החוקה, החוק חייב להיות מוגש בבית התחתון תוך 60 ימים מיום הפתיחה של הפרלמנט.

"הצעת החוק לפיצוי על רשלנות רפואית עכשיו מסתכנת בכך ביטל מאז יש רק כשלושה שבועות עזב לפני תום המועד של 60 יום", אמרה גב פריאנן אשר מוביל לשרשת של קורבנות של טעויות רפואיות.

"אם ראש הממשלה לא תאשר את הצעת החוק בתוך תקופה זו, נצטרך לחזור למשבצת הראשונה. איננו יכולים להרשות לעצמנו להפסיד."

פעיל בריאות וכעשרה חולים נפגעי טעויות רפואיות חלשו על רובע העסקים סילום וחילקו אלפי כרוזים לגבות טענתם כי החוק הכרחי על מנת למנוע סכסוכים בין חולים ורופאים על טעויות רפואיות.

הרשת הודיעה כי היא תמשיך להפיץ את העלונים ברחבי העיר כדי להבטיח כי הציבור לומד על חשיבותה של הצעת החוק ומצטרף אליהם לעודד את ראש הממשלה כדי לאשר אותה.

גב' פריניאן אמרה שהיא מקווה שהממשלה קדימה את החשבון לבית לפני מושב הפרלמנט מסתיים החודש.

גב פריניאן יש קמפיין של הצעת החוק על פיצויים רשלנות רפואית במשך שנים רבות לתת לחולים מנגנון משפטי חדש להגן על זכויותיהם במקרה של טעויות רפואיות על ידי רופאים, במקום לתבוע רופאים ובתי חולים בעצמם.

השתתפו יותר מ -800 פגישות מאז 2006 כדי להפוך החקיקה לבוא לידי ביטוי. החקיקה הייתה שנויה במחלוקת עם קבוצות ורופאים החולה שלא הצליח להסכים על הפרטים.

רופאים אומרים כי הצעת החוק חייב להיות מדוייקת ושהחקיקה צריכה להביא בחשבון את האינטרסים של מקצוע הרפואה.

פעילי בריאות התעקשו להתקדם, ולהציע רופאים לספק קלט במהלך הדיונים בבית הסנאט על הצעת החוק במקום.

תביעות רשלנות בהריון או רשלנות בלידה הן מהנפוצות ביותר בגלל הכאב והסבל האדירים שיש לנפגעים מהם- דהיינו לתינוקות ולהוריהם, בד"כ למשך שארית חייהם.

במקרים של רשלנות רפואית בהריון או רשלנות רפואית בלידה ניתנים פיצויים הכוללים גם הפסדי השתכרות, התייחסות לתוחלת חיים, כאב וסבל ועוד. למידע נוסף: רשלנות לידה