עו"ד רשלנות רפואית על ניתוח אלקטיבי

לאחרונה בית המשפט דחה תביעה של אישה כנגד פרופורציה פי אם סי, שעברה ניתוח אלקטיבי שלא צלח, בקובעו כי לתובעת הוסברו כל הסיכויים והסיכונים בביצוע הניתוח, ועל כן לא הופרה כל חובה חוזית או נזיקית כלפיה.

התובעת, הסובלת ממום מולד באוזן ימין, עברה ניתוח אלקטיבי אצל הנתבעים לתיקון המום, אשר לא הצליח. התובעת השיתה את תביעתה על שני אדנים: האחד, עילה חוזית של הפרת ההסכם עימה, לאחר שלטענתה הובטח לה כי סיכויי ההצלחה של הניתוח מושלמים. השני, עילה נזיקית בשל הפרת זכותה ליתן הסכמה מדעת לניתוח, לפי סעיף 13 לחוק זכויות החולה, התשנ"ו 1996.

לטענת הנתבעת 1, התובעת הועמדה היטב על הסיכונים והסיכויים של הניתוח, ואף חתמה על שני טפסי הסכמה לניתוח בשתי הזדמנויות שונות, עוד נטען כי בסירובה של התובעת לעבור ניתוח מתקן, היא מנעה מהנתבעים את האפשרות לתקן את ההפרה, לה היא טוענת.

לטענת הנתבע 3, הוא הרופא המנתח, לא הובטחה לתובעת תוצאה מושלמת של מצב האוזן עקב הניתוח. לעניין הפרת הוראות חוק זכויות החולה, נטען כי לתובעת ניתן הסבר מפורט ומלא בכל הנוגע לניתוח, לרבות הסיכונים הכרוכים בו והתועלת הצפויה מביצועו, וזאת בשלוש הזדמנויות שונות.

עו"ד רשלנות רפואית מעדכן כי סביר להניח כי הסטנדרטים המוחלים על רופאים הסבירים השתנו כתוצאה חשיבות מוגברת של חולים וזכויות להגדרה עצמית. עם זאת, מעט או ללא מחקר על החלטות במקרים רשלנות רפואית התנהל ביחס לבעיה זו.

בהתבסס על החלטות של 366 מקרים רשלנות רפואית בין 1979 ו - 2008 התמקדה חובתו של הרופא להסביר בנושאים רלוונטיים לחולים, בחנו את הקשר בין התנהגויות ההסבר "רופאים החלטות בית המשפט לגבי הפרות של חובה.

עו"ד רשלנות רפואית מתאר גם כי החוקרים מצאו כי התנהגויות ההסבר של הרופאים, כולל הסברים רלוונטיים ספציפיים הניתנים לפני טיפול או ניתוח, היו חשובים למילוי חובתו של הרופא להסביר. הנתונים הראו גם, כי שישה מתוך 16 סוגים של התנהגויות ההסבר השתפר במהלך שלושת העשורים האחרונים. עם זאת, שיפורים אלה לא באו לתרום למילוי חובתו של הרופא להסביר.

מצאנו שיש קשר בין התנהגויות ההסבר "רופאים בהחלטות משפטיות הנוגעות לטיפול ירוד, ובתי המשפט היו בסבירות גבוהה יותר ויותר לשקול התנהגויות הסבר לקוי להיות הפרת חובת הטיפול.

עו"ד רשלנות רפואית מציע כי במקרים של טיפול רפואי כושל, יש לשקול הגשת תביעת רשלנות רפואית.