מטרות רשלנות רפואית

תביעה רפואית מוגשת כאשר ישנו חשד להתנהלות של סבירה של הצוות הרפואי שכתוצאה ממנה נגרם נזק. לדוגמא אם ישנה רשלנות רפואית בלידה- והנזק שנגרם הוא נזק מוחי לתינוק.

אחריות רפואית בארה"ב מעריכה כי יש בנושא רשלנות רפואית יש שתי מטרות עיקריות: לפצות חולים שנפגעו עקב רשלנות רפואית של ספקי שירותי בריאות להרתיע ספקי מתוך תרגול מקרי רשלנות רפואית.

בפועל, עם זאת, המערכת איטית ויקרה לנהל. זה גם לא מצליח לפצות חולים שסבלו טיפול רפואי רע מפצה לאלה שאין להם. על פי חוות דעת של רופאים סקרים, המערכת יוצרת תמריצים לבצע טיפולים יעילים בעלות מבוסס על הפחד של אחריות משפטית - ". רפואה מתגוננת" כדי להתאמן על כשלים של המערכת אחריות ועל העלות הגבוהה של טיפול רפואי בארצות הברית הובילו דיון חשוב על מדיניות נזיקין. כמה טוב עושה החוק רשלנות נועד להשיג את המטרות שלה? כמה גדולה הבעיה היא רפואה הגנתית ורפורמות החוק רשלנות יכול להפחית את השפעתה על הוצאות הבריאות?

הפגמים של המערכת הקיימת הביאו מספר מדינות לשנות את החוקים שלהם בדרך יפחית אחריות רשלנות רפואית- ". רפורמות נזיקין" לאמץ ראיות ממספר מחקרים עולה כי רפורמות בחרו בחוכמה יש פוטנציאל להפחית באופן משמעותי את הוצאות הבריאות ללא השפעה שלילית על התוצאות הבריאותיות המטופל.

עו"ד רשלנות רפואית אמריקאי מעריך כי הפיצויים שנפסקים אצלם גבוהים באופן משמעותי מאלו שנהוגים במדינות כגון בריטניה, צרפת וגרמניה. הדבר נובע בעיקר מכך שבארצות הברית נוהגים לפסוק פיצויים עונשיים משמעותיים מאד שמגיעים לעיתים למיליוני דולרים רבים.